Program AGROENERGIA

“AgroEnergia” to  program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie jak: instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe i wodne, a także pompy ciepła o zainstalowanej mocy 10-50 kWp.

Należy pamiętać, że w przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Program jak dotąd nie wystartował mimo, że planowany termin uruchomienia II naboru to połowa III kwartału 2020 r.