Program CZYSTE POWIETRZE

Za główny cel programu “Czyste Powietrze” przyjmowane jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mogą one powstać np. podczas ogrzewania naszych domów poprzez użycie starych źródeł ciepła czy też paliwa słabej jakości. Decydując się na program „Czyste Powietrze” otrzymujesz gwarancję na wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Tutaj z pomocą przychodzą również dofinansowania skierowane bezpośrednio na montaż instalacji fotowoltaicznej. Korzystając z omawianego programu można zyskać dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie może mieć formę dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Obecnie możemy wymienić trzy główne dofinansowania, które obejmują montaż odnawialnych źródeł energii. OZE przyczynia się do polepszenia jakości powietrza jak i całego środowiska. Wśród dotacji wyróżniamy program „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” oraz „Energia Plus”. Każdy z tych programów opisany został w osobnym poście.

Co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniu „Czyste Powietrze”:

1. Na co można uzyskać dofinansowanie?

W domach lub budynkach już istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych jak również nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Zostaną one wymienione na nowoczesne źródła ciepła. Ważne jest to aby nowe źródła spełniały normy. Należy również zwrócić uwagę na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku takich jak montaż instalacji fotowoltaicznej.

2. Kto otrzyma dofinansowanie?

Właściciele jak również współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Omawiany program ma dwie części. Po pierwsze, obejmuje podstawowy poziom dofinansowania. Po drugie, skierowany jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania (zostało to opisane poniżej). Jednak ogólnie rzecz biorąc z programu otrzymujemy 50% kosztów, danego źródła OZE, które będzie umieszczone w naszym gospodarstwie. Jednak tak kwota nie może być większa niż 5000 zł. Co oznacza zwrot: „Dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania”? Oczywistym jest, że beneficjentami są osoby fizyczne, które posiadają lub współdzielą dany budynek. Jednak w tym przypadku ich dochód roczny nie może przekroczyć 100 000 zł. Zatem czym jest „dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania”? To również są osoby fizyczne, które spełniają pewne warunki. Podstawowym  jest bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Ważne jest również to aby dochód przypadający na jednego członka rodziny nie przekraczał 1400 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego gdzie członek rodziny jest tylko jeden 1960 zł.  

W obu przypadkach wnioskodawcy otrzymują dotację na rozbiórkę  starego źródła ciepła jak też na  zakup i montaż nowego.

4. Jakie warunki należy spełnić?

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” obejmuje zarówno projekty, które zostały już ukończone, te które są w trakcie realizacji lub projekty, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. Termin ukończenia inwestycji to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozliczenia prowadzone są nie wcześniej już 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli chcemy skorzystać z innych dofinansowań na odnawialne źródła energii, jest to możliwe! Jedyny warunek, o którym trzeba pamiętać to to aby koszty kwalifikowane nie wyniosły 100% kosztów inwestycji.

5.Liczba rozpatrzonych wniosków z programu „Czyste Powietrze”

W przeciągu dwóch lat przyjętych zostało 80 286 wniosków, jednocześnie liczba podpisanych umów wyniosła aż  34 834. Kwota, która została wypłacona z tytuły programu „Czyste powietrze to 91 mln zł.

6.Termin składania wniosków

Lata 2018 – 2029 to okres przeznaczony na nabór wniosków. Wnioski składamy do Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyznaczonym miejscy w województwie lub gminie. Poniżej link do wniosku:

https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Wniosek możemy wypełnić elektronicznie jak również w formie papierowej. Jednak do wypełnienia wniosku elektronicznego będzie nam potrzebny podpis elektroniczny. Jeżeli nie mamy podpisu elektronicznego składamy wniosek w formie papierowej.

7. Jakie informacje będą potrzebne do złożenia wniosku?

a) dokumenty, które będą wskazywać dochód;
b) dokument, który będzie potwierdzeniem prawa własności budynku lub numer księgi wieczystej;
c) audyt energetyczny
d) kopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków.

Podsumowując o jeden z trzech programów gwarantujących pomoc finansową w zakresie odnawialnych źródeł energii. Już dziś zadbaj o naszą planetę razem z nami! Zacznij działać z najlepszymi!

Program „Czyste Powietrze”

JAMKO